TÍPIC CATALUNYA

Aquesta pàgina web forma part de l'assignatura de Projecte, on hem treballat Catalunya, els seus rius, relleu, tradicions i política. Som:

-Glòria

-Dàcil

-Iu

-Joan Nil