RELLEU

El relleu de Catalunya és força variat però predominen les muntanyes, les serralades(com els Pirineus), tot i que també trobarem algunes planes.

Donant una ullada general a aquest relleu els geògrafs l'han estructurat en tres grans unitats que de Nord a Sud són les següents:

-Els Pirineus, que a la vegada es divideixen en dues unitats: El Pirineu Axial i el Prepirineu.

-La Depressió Central.

-Les Serralades Costaneres o Litorals formades per dues serralades paral·leles a la costa, la Serralada Prelitoral i la Serralada Litoral; entremig de les dues queda la Depressió Prelitoral i vora la costa la Plana Litoral.

RIUS DE CATALUNYA

La xarxa hidrogràfica d'un territori la formen el conjunt de les seves aigües superficials (rius, rieres i llacs).

Podem diferenciar diferents xarxes hidrogràfiques segons el seu naixement i segons on desemboquin.

Els rius que neixen als Pirineus:

  • Xarxa Pirineus-Ebre. Ex.: el Segre.
  • Xarxa Pirineus-Mediterrani. Ex.: el Ter i Llobregat.
  • Xarxa Atlàntica. Ex.: la Garona.

Els rius que neixen a les serralades costaneres:

  • Xarxa mediterrània. Ex.: la Tordera, el Gaià i el Francolí.