ORGANITZACIÓ POLÍTICA

L’ORGANITZACIÓ POLÍTICA

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya configura la Generalitat. Està integrada per tres institucions: el Parlament, la presidència de la Generalitat i el consell executiu o govern.

A més també hi ha l’Estatut, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell de Garanties Estatutàries, i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya.