GRÀFIC

Com podem veure Instagram és la xarxa social més utilitzada dels últims anys.

Facebook és la segona i Whatsapp és la tercera.

Font : Google