relleu

ELS RIUS

Els rius han tingut un paper molt important en el dibuix del paisatge de Catalunya i han potenciat al llarg dels segles l’activitat humana al seu voltant.

Una xarxa hidrogràfica és el conjunt de rius i afluents que neixen en una mateixa serralada i desemboquen en un mateix riu o mar. El vessant és quan les diferents xarxes hidrogràfiques desemboquen en un mateix mar.

A Catalunya hi ha dos vessants: Atlàntic i Mediterrani.

Les vessants

 1. Vessant mediterrani trobem tres xarxes hidrogràfiques:
 2. Pirineu-Ebre:El Segre, la Noguera Pallaresa i la Noguera Ribagorçana.
 3. Pirineu-Mediterrània : La Muga, el Fluvià, el Ter i el Llobregat.
 4. Mediterrània: La Tordera, el Besòs, el Foix, el Gaià i el Francolí.


B. Vessant atlàntic: Només hi ha un riu que neix a Catalunya i desemboca a l’Oceà Atlàntic: La Garona.

UNITATS DE RELLEU DE CATALUNYA

El relleu de Catalunya es força variat, però predominen les muntanyes. Hi ha 3 grans unitats de relleu que són:

 • Els Pirineus: Es divideixen en Pirineu Axial i Prepirineu.
 • La Depressió Central.
 • Les Serralades Costaneres: són dues serralades paral·leles a la costa, la Serralada Prelitoral i la Serralada Litoral.

LA COSTA

La costa o litoral és la zona on la terra està en contacte amb el mar. El litoral català té més de 550 Km. La Costa catalana no és massa retallada, el Cap de Creus i el Delta de l'Ebre en són els accidents més importants.

A Catalunya hi ha dos tipus de costes:

 1. Les costes altes: predominen al nord de Catalunya i al Garraf. Les platges són de sorra gruixuda i formen petites cales. El mar es fa profund a pocs metres de la platja. Per exemple: La Costa Brava.
 2. Les costes baixes: A les planes litorals que arriben fins al mar com l’Empordà, el Maresme i al Sud de Catalunya. Les platges són molt llargues i de sorra fina. El mar és poc profund. Exemple: La costa Daurada a Tarragona.
 3. Del relleu costaner és important:
 • Golf de Roses i Golf de Sant Jordi.
 • Cap de Creus i Cap de Salou.
 • Deltes de l’Ebre, del Llobregat i de la Tordera.