organització política

Les comunitats autònomes

Catalunya és una de les 17 comunitats autònomes de l’estat espanyol.

Les comunitats autònomes s'autogovernen d’acord amb el que estableix el seu estatut i la Constitució espanyola.

La Generalitat és la institució que governa Catalunya i està integrada per:

  • El President de la Generalitat
  • El Parlament
  • El Govern

L'estatut d'autonomia

Es basa en els principis democràtics de llibertat i justícia: s’hi estableixen els drets i els deures per a tots els ciutadans de Catalunya.


El parlament de Catalunya

L’escull la població major d’edat a través de les eleccions.

El President escull el Consell Executiu o Govern