trets identitaris

i culturals

Cada país té uns símbols d'identitat lligats a la seva història o tradició. L'Estatut d'Autonomia estableix per llei quins són aquests símbols: L'escut i la bandera, la diada de l'Onze de setembre i l'himne dels segadors.

Un dels símbols nacionals de Catalunya més antics és la senyera.