relleu

Catalunya té una gran varietat de formes de relleu, on predominen, però, les muntanyes. Tenint en compte les seves característiques comunes, els geògrafs han estructurat aquesta varietat de formes en tres grans unitats de relleu:

Pirineus

Serralades Costaneres

Depressió Central

I unes altres tres de menor entitat:

Serralada Transversal

Plana de l'Empordà

Delta de l'Ebre


la Muga: 64,7 km

el Fluvià: 97,2 km

el Ter: 208,3 km,

el Besòs: 58 km, amb la riera

el Llobregat: 156,5 km, amb el Cardener: 87 km i l'Anoia: 58 km

el Gaià: 65,7 km

el Francolí: 85 km

l'Ebre: 910 km,

amb el Segre: 257,4 km

Noguera Pallaresa: 143 km,

la Noguera Ribagorçana: 130 km:

el Segura: 325 km,