organizació política

Catalunya, la nostra casa.

Catalunya és una de les tres nacionalitats (El País Basc, Galícia i Catalunya) amb llengua pròpia i diferent de la castellana, que si les agrupem amb les 14 regions restants formen l'estat autonòmic Espanyol.

Com s'escull un president?

El president s'escull a través de vots que donen els majors de 18 anys en les eleccions que es duen a terme cada 4 anys.

LA GENERALITAT DE CATALUNYA

La Generalitat de Catalunya és una institució que està formada per:

  • El Parlament
  • El President
  • El Govern

EL PARLAMENT DE CATALUNYA

Els diputats i diputades són els que cada 4 anys voten els ciutadans segons quin grup de polítics (partits) ens representen. El que han de fer és: Controlar el Govern, crear lleis i aprovar o dir que no als pressupostos.

El Parlament també pot fer propostes legislatives generalment al Govern Espanyol.

Joaquim Torra és des del 2017 president de la Generalitat.