webgrafia

http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/catrelleu/index.htm

http://www.xtec.cat/~nlinan/geomorfo/tema2/

https://sites.google.com/a/xtec.cat/catalonia/les-unitats-de-relleu

http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/riuscat/

http://wwwixementdelmedielcarme.blogspot.com.es/2013/03/el-clima-catalunya.html

https://sites.google.com/a/xtec.cat/catalonia/el-clima

https://sites.google.com/a/xtec.cat/catalonia/les-institucions

https://www.elnacional.cat/ca/cultura/test-coneixements-rius-catalunya_285501_102.html

https://psicologiayempresas.files.wordpress.com/2013/04/termometro.jpg

http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/catrelleu/index.htm

http://www.xtec.cat/~nlinan/geomorfo/tema2/

https://sites.google.com/a/xtec.cat/catalonia/les-unitats-de-relleu

https://sites.google.com/a/xtec.cat/catalonia/les-unitats-de-relleu

http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/riuscat/

http://wwwixementdelmedielcarme.blogspot.com.es/2013/03/el-clima-catalunya.html

https://ca.wikipedia.org/wiki/Clima_de_Catalunya

http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/tempsclima/index.htm

https://sites.google.com/a/xtec.cat/catalonia/la-xarxa-hidrografica

https://sites.google.com/a/xtec.cat/catalonia/el-clima

https://sites.google.com/a/xtec.cat/catalonia/les-institucionsTerritori i política

http://es.slideshare.net/mariacarme/lorganitzaci-poltica-a-catalunya

https://docs.google.com/document/d/1BfvbJVq9GlpTYYYd2ioSNmRRhiEtZ7Wl6fbQOA1NCU0/edit

https://geografiabatxillerat.wordpress.com/2015/04/27/organitzacio-politica-i-territorial-de-catalunya/

http://costumscatalanes.blogspot.com.es

https://sites.google.com/a/xtec.cat/catalonia/els-simbols-de-catalunya

https://sites.google.com/a/xtec.cat/catalonia/la-costa