RIUS

La xarxa hidrogràfica és:

XARXA PIRINEU-EBRE, que inclou la Noguera Pallaresa, la Noguera Ribagorçana i el Segre.

LA XARXA PIRINEU-MEDITERRÀNIA : inclou la Muga, el Fluvià, el Ter i el Llobregat.

XARXA MEDITERRÀNIA: inclou el riu Tordera, el Besós, Foix, Gaià i Francolí.