rius

Els rius de Catalunya són: l’Ebre, Segre, Llobregat, Foix, Gaià, Francolí, Noguera Pallaresa, Noguera Ribagorçana, la Muga, Fluvià, Ter, Tordera, Besòs, Anoia i Cardener. Els rius ocupen un paper molt important, en el dibuix del paisatge de Catalunya i han millorat al llarg del temps l’activitat de les persones.

Les xarxes hidrogràfiques:

És el conjunt de rius i afluents que neixen en una mateixa serralada i desemboquen en un mateix riu o mar. Diferents xarxes hidrogràfiques poden desembocar en un mateix mar, és el que anomenem vessant. A Catalunya hi ha:

Xarxa Mediterrània, xarxa Pirineu-Ebre i xarxa Pirineu-Mediterrània

Vessants:

Al vessant Mediterrani de Catalunya trobem tres xarxes hidrogràfiques.

Només hi ha un riu que neix a Catalunya i desemboca a l'oceà Atlàntic: la Garona.