costa

-Costa: la costa o litoral és la zona on la terra està en contacte amb el mar. El litoral català està al costat del mar Mediterrani i té més de 550km de longitud des de Portbou fins al riu de la Sénia al Sud.

A Catalunya podem diferenciar dos tipus de costes:

-Les costes altes. Destaquen al nord de Catalunya i al Garraf on les muntanyes de la serralada litoral s'enfonsen en el mar i s'hi han format penya-segats. Les platges són de sorra gruixuda i solen formar petites cales. El mar es fa profund a pocs metres de la platja. La costa Brava seria d'aquest tipus.

-Les costes baixes. Les trobem a les planes litorals que arriben fins el mar com a l'Empordà, al Maresme i al sud de Catalunya. Les platges són molt llargues i de sorra fina. El mar és poc profund. La costa Daurada seria d'aquest tipus de costa.