característiques

Dintre la zona abissal hi han peixos molt variats i molt poca fauna. No tothom els coneix, ja que es troben en la zona de més baixa temperatura i la zona més obscura. Però finalment, alguns peixos s'han pogut adaptar a les condicions extremes de viure allà.