Calamar gegant

La seva caracteristica principal es el seu tamany ja que apart d'això segueix sent un calamar normal .

http://hablemosdepeces.com/calamar-gigante/#Caracteristicas_del_calamar_gigante.