relleu


El relleu de Catalunya és força variat però predominen les muntanyes, tot i que també trobarem algunes planes i costa . Els geògrafs l'han estructurat en tres grans unitats que, de nord a sud són les següents:

-Muntanyes:

Els PIRINEUS que es subdivideixen en dues unitats:

El Pirineu Axial: és el punt més cap al nord de Catalunya que és on es troben les muntanyes més altes de tot el Pirineu.

El Prepirineu: està situat a dalt de la Depressió central i sota el Pirineu Axial. Les muntanyes del Prepirineu no són tan altes com les del Pirineu Axial.

-La Depressió Central: la Depressió central está situada al centre de Catalunya.

-Costa: la costa o litoral és la zona on la terra està en contacte amb el mar.

A Catalunya trobem dos tipus de costa:

-Les costes altes. Predominen al nord de Catalunya i al Garraf on les muntanyes de la serralada litoral s'enfonsen en el mar i s'hi han format penya-segats.

Les platges són de sorra gruixuda i solen formar petites cales. El mar es fa profund a pocs metres de la platja. La costa Brava seria d'aquest tipus.

-Les costes baixes. Les trobem a les planes litorals que arriben fins el mar com a l'Empordà, al Maresme i al sud de Catalunya. Les platges són molt llargues i de sorra fina. El mar és poc profund. La costa Daurada seria d'aquest tipus.

RIUS:

Els rius han tingut un paper molt important en el dibuix del paisatge de Catalunya i han potenciat al llarg dels segles l'activitat humana.

Una xarxa hidrogràfica és el conjunt de rius i afluents que neixen en una mateixa serralada i desemboquen en un mateix riu o mar. Diferents xarxes hidrogràfiques poden desembocar en un mateix mar, és el que anomenem vessant.

Xarxes hidrogràfiques:

Són el conjunt de rius i afluents que neixen en una mateixa serralada i desemboquen en un mateix riu o mar.

Hi ha: la xarxa Pirineu-Ebre, la xarxa Pirineu-Mediterrània i la xarxa Mediterrània .

Vessants:

Diferents xarxes hidrogràfiques poden desembocar en un mateix mar, és el que anomenem vessant.

Hi ha dues: el vessant mediterrani i el vessant atlàntic.