Rius

Catalunya té molts rius que la travessen. El conjunt de rius s'anomena xarxa hidrogràfica.

Tots desemboquen a la mar Mediterrània, excepte el riu Garona, que desemboca a l'Oceà Atlàntic. Els rius de Catalunya s'agrupen en tres xarxes: La xarxa Pirineu-Ebre, Pirineu-Mediterrània i la xarxa Mediterrània.