Clima

CLIMA

Catalunya presenta una gran diversitat climàtica degut a la varietat geogràfica del seu territori.

Es troba dins la zona temperada de l’hemisferi d'influència del mar mediterrani. El clima que ens correspon es el clima mediterrani però amb variacions segon l'alçada respecte el nivell del mar. Trobem els següents:

CLIMA MEDITERRANI LITORAL

Es la zona més propera a la costa, a l’hivern hi han temperatures suaus i a l’estiu s'està bé.

CLIMA MEDITERRANI D'INTERIOR

Fa fred a l'hivern i calor a l’estiu, plou poc al cap de l'any i a l’estiu hi ha boires.

CLIMA DE MUNTANYA

Fa bastant de fred a l'hivern i fresca a l’estiu. Durant l’any plou bastant, i a l'hivern neva.