gràfica

Mireu com hem anat augmentant el nivell de contaminació.