TRADICIONS

I COSTUMS

CASTELLERS

Un casteller és una persona que forma part d'una colla castellera per a fer Castells. És el nom d'una tradició típica de certes comarques catalanes, especialment les del Tarragonès, Alt Camp, Alt Penedés i Baix Penedés, consisteix en aixecar torres humanes de diversos pisos d'alçada.

SARDANA

La Sardana és una dansa en grup i en cercle, que es balla generalment a Catalunya (Espanya), Andorra i en el Rosselló (França). Els participants s'agafen de les mans per parelles (home - dona).