TERRITORI

I POLÍTICA

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya configura la Generalitat com un ens complex integrat per tres institucions : el Parlament, la Presidència de la Generalitat i el Consell Executiu o Govern.

L’Estatut d'Autonomia és la llei més important de Catalunya en ell s’hi recullen les institucions polítiques, les competències i les relacions amb l’Estat espanyol. Els dos últims estatuts han estat: el de 1.979 i el de 2006 que va reformar l’anterior per tal d’adaptar-lo a les necessitats actuals de Catalunya.

El Parlament