RIUS

Els rius han tingut un paper molt important en el dibuix del paisatge a Catalunya i han potenciat l’activitat humana.

A Catalunya hi ha tres xarxes hidrogràfiques que són:

La xarxa Pirineu-Ebre ,la xarxa Pirineu-Mediterrània i la xarxa Mediterrània.

Hi ha dos vessants que són:

el vessant Mediterrani i el vessant Atlàntic.

El vessant Mediterrani el formen els rius que neixen als Pirineus i aboquen les seves aigües a la Mar Mediterrània.

Al vessant Atlàntic només hi ha un riu que neix a França i desemboca en l’Oceà Atlàntic.