Animals


Els animals

Els animals són essers vius amb sentiments i ànima propia, la majoria viuen en llibertat. Encara que alguns són explotats pel benefici humà.

Dins del animals hi han diferents:

grups alimentaris:

millors amics de l'home: