Imatges i vídeos

Katharine Blodgett va ser una dona molt especial en la seva época, perquè va inventar les pantalles de l'ordinador.