INVENCIÓ

LA INVENCIÓ

El 1941 junt amb l'inventor George Antheil, va inventar el sistema secret de torpedes radioguiats, fent impossible que els submarins els detectessin. Aquesta tecnologia encara s'utilitza en la comunicació amb els satèl·lits i naus espacials amb la terra i en el sistema WIFI.

També va treballar en el commutador de freqüències, que servia per guiar coets per freqüència de ràdio i per confondre als detectors enemics.