FITKID

Fitkid és un ball barrejat amb la dansa i els exercicis gimnàstics. Es va crear el 1990, i va arribar a Espanya el 1996.

Fotografia pròpia.

Fotografia pròpia.

https://youtu.be/0TB4i6WDv2M

En aquest vídeo es mostra una actuació de noies ballant Fitkid.

https://youtu.be/pEw7gSEgjdc

Aquí us mostrem balls de Fitkid.