BIBLIOGRAFÍA

La informació de Fitkid l'hem extret de la pàgina web Federació española baile deportivo. La informació de Hip Hop, salsa, tango, ritmica, ballet , samba, claque i baxata l'hem consultat de diferents diccionaris online com Gran diccionari de la llengua catalana.

La informació de zumba l'hem tret de zumba.com.