ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE

Dins del Pla d'Estratègia Digital del centre, em faig ressò de la seva aprovació pel Consell Escolar en data de 13 de juny. Aquest pla és una part integral del nostre Projecte Educatiu de Centre (PEC) i té com a objectiu principal promoure i millorar l'ús de la tecnologia digital a l'escola.

En el PEC del centre es detallen les dades de contextualització general, i és important destacar que el nostre centre ha estat fent una clara aposta per la digitalització durant els últims anys. Tant l'alumnat com el professorat disposen d'un usuari de centre que els permet accedir a serveis com ara el correu electrònic o l'emmagatzematge al núvol. A través d'aquests usuaris, es realitza tota la comunicació interna del centre.

Aquesta iniciativa digital ens permet millorar la gestió i l'organització del centre, afavorir la col·laboració entre els membres de la comunitat educativa i potenciar l'ús de recursos digitals per a l'aprenentatge dels nostres alumnes.

OBJECTIUS DE L'ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE (EDC)