CURS DE PREMONITOR/AINTENSIU DE JUNY

CA N'OLIVER DE PONTÓS

Informació general del curs:

Dates: 28, 29 i 30 de juny de  2024

Lloc: Tres dies a la casa de colònies CA N'OLIVER de Pontós +info I Com és la casa?

Nivells: PRE1 i PRE2 i PRESuperior

Informació primer dia de curs?: Informació d'horaris i que s'ha de portar

Places: 94 (únicament 94 places per capacitat de la casa) 

INSCRIPCIONS:

LLEGIU TOTA LA INFORMACIÓ D'AQUEST CURS

EdatsEl nivell 0, el PREbàsic està especialment pensat per alumnes que durant l’any compleixen els 12 o els 13 anysDiplomaEls alumnes que superen el curs obtenen el diploma d'Auxiliar de Premonitor d’Activitats de Lleure de l’Escola l’Empordà (30 hores) Aquesta certificat acredita haver participat amb aprofitament a un curs de nivell inicial de formació bàsica en temes d’educació en el lleure. Aquests títols són títols propis amb el valor que els atorga una escola oficial d’educadors i educadores en el lleure. L'Escola l'Empordà és una escola d'educació en el lleure que compte amb el reconeixement oficial de la Generalitat de Catalunya. Més infoEl diploma que acredita la realització del Curs bàsic de Premonitora i Premonitor d'Activitats de Lleure Educatiu i la capacita per a tasques auxiliar de premonitoratge en activitats de lleure educatiu i sempre com a participant de les mateixes i com a voluntària.
EdatsEl primer nivell, el PRE1 està especialment pensat per alumnes que durant l’any compleixen els 14 o els 15 anysDiplomaEls alumnes que superen el curs obtenen el diploma de Premonitor d’Activitats de Lleure de l’Escola l’Empordà (30 hores) Aquesta certificat acredita haver participat amb aprofitament a un curs de primer nivell de formació bàsica en temes d’educació en el lleure. Aquests títols són títols propis amb el valor que els atorga una escola oficial d’educadors i educadores en el lleure. L'Escola l'Empordà és una escola d'educació en el lleure que compte amb el reconeixement oficial de la Generalitat de Catalunya. Més info
Edats:El segon nivell, el PRE2 està especialment pensat:1) per alumnes que durant l’any compleixen els 16 o els 17 anys 2) per alumnes que ja tenen el PRE1 i aquest any en compleixen 15DiplomaEls alumnes que superen el curs obtenen el diploma d’Ajudant de Monitor d’Activitats de Lleure de l’Escola l’Empordà (30 hores) Aquesta titulació certifica haver participat amb aprofitament a un curs de segon nivell de formació bàsica en temes d’educació en el lleure. Aquests títols són títols propis amb el valor que els atorga una escola oficial d’educadors i educadores en el lleure. L'Escola l'Empordà és una escola d'educació en el lleure que compte amb el reconeixement oficial de la Generalitat de Catalunya. Més info
Edats:Curs d'especialització per ajudants de monitor de nivell superior. pensat només per alumnes que ja tinguin el PRE2DiplomaEls alumnes que superen aquest curs ja tenen el títol d'AJUDANT DE MONITOR i obtenen el certificat del curs d'especialització per ajudants de monitor de nivell superior de l'Escola l'Empordà. Aquesta titulació certifica haver participat amb aprofitament a un curs de nivell superior de formació bàsica en temes d’educació en el lleure. Aquests títols són títols propis amb el valor que els atorga una escola oficial d’educadors i educadores en el lleure. L'Escola l'Empordà és una escola d'educació en el lleure que compte amb el reconeixement oficial de la Generalitat de Catalunya. Més info

Quota de matriculació: 

195,00 €

Primer pagament 

En fer la inscripció: 10,00€

Segon pagament 

Primer dia de curs: 185,00€

Títol d'una escola oficial reconeguda per de la Generalitat de Catalunya

Aquests títols són títols propis amb el valor que els atorga una escola oficial d’educadors i educadores en el lleure. L'Escola l'Empordà és una escola d'educació en el lleure que compte amb el reconeixement oficial de la Generalitat de Catalunya (Més info)

Qui imparteix aquests cursos?

Aquest cursos estan impartits per l'escola oficial d'educació en el lleure l'Escola l'Empordà, una entitat sense ànim de lucre amb seu a Girona, Escola oficial d’educadors i educadores en el lleure reconeguda amb el núm. 32 per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya (Resolució 5/11/98). Inscrita al Cens general de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1858.  (+ informació professorat)

Curs presencial:

Etapa lectiva: 100% PRESENCIAL EN UNA CASA DE COLÒNIES

Important: Impartit per una escola oficial

Informació general del curs:  Característiques del curs Accés a la programació del curs

Llengua vehicular: 

Català - Es poden fer els exercicis i les intervencions també en castellà

Important a tenir en compte: 

Casa de colònies: Casa de colònies, on és i com anar-hi

IMPRIMIR: Què heu de portar i horaris del primer dia: Què s'ha de portar el primer dia de curs

IMPRIMIR: Què s'ha de portar el primer dia: Full de dades i autoritzacions

IMPRIMIR: Com serà la programació del curs

Preguntes freqüents: 

Aquests cursos tenen la garantia d'una escola oficial?

Els cursos de premonitors són uns cursos d'introducció al món de l'educació en el temps lliure que a la nostra escola estan estructurats en mòduls i amb una metodologia específica pensada pel jovent que han de rebre aquesta formació.

Aquests cursos no estan reglats per la Generalitat de Catalunya, són títols propis que emetem les escoles oficials d'educació en el lleure. Al no estar regulats, en aquests moments a part de les escoles oficials d'educació en el lleure, moltes altres entitats ara també organitzen cursos de premonitors i tothom els imparteix amb característiques molt diferents.

Fer el curs de premonitors en una escola oficial d'educació en el lleure i obtenir un diploma emès per una escola homologada és garantia de prestigi i de qualitat pedagògica (+ informació)

Què són aquests cursos?

Els cursos de premonitors són uns cursos d'introducció al món de l'educació en el temps lliure que estan estructurats en mòduls i amb una metodologia específica pensada pel jovent que han de rebre aquesta formació. Qui imparteix aquests cursos? 

Aquests cursos no està especialment pensats per després anar a treballar. Aquests cursos són un bon incentiu, perquè, quan els participants tinguin l’edat, decideixin formar-se com a monitors de lleure i siguin ells mateixos qui organitzin o ajudin a portar a terme les activitats de lleure habituals a la seva entitat o municipi. 

L’experiència ens aconsella que els joves que als 14 a 17 anys estan interessats en fer de monitor o monitora, se’ls ha de motivar i informar i donar l’oportunitat de participar de les activitats de lleure des de l’òptica del monitor, ja que és en aquesta edat quan sol aparèixer una vocació que, de no ser així, es podria perdre. 

Per això l'objectiu general dels cursos consisteix en que l'alumne acabi amb una visió àmplia i general del món del lleure i hagi conviscut amb els seus companys de curs amb la mateixa metodologia utilitzada en aquest món, havent practicat diverses tècniques educatives com jocs i tallers i sigui conscient que la dinamització a partir d'activitats de lleure només és possible si s'hi impliquen en l'organització i la gestió de les mateixes i que l’educació en el lleure encara es pot portar a terme des del voluntariat. 

Aquests cursos ajuden a tenir una visió clara dels continguts d’aquesta nova professió que la societat demanda cada dia amb més intensitat, a la vegada que els capacita per col·laborar com a premonitors o d‘ajudants els monitors en casals, colònies, campaments, etc.

Què diu la normativa sobre els premonitors?

Els ajudants de monitor (o premonitors) així com els aspirants a tècnics d’esport (CIATE) que tenen entre 16 i 18 anys, es consideren personal de suport logístic, pel fet que donen suport i ajuden en les activitats de lleure i esportives, però sense estar-hi a càrrec dels menors participants. Sempre ha d’haver-hi un monitor titulat supervisant l’activitat. 

Tal com estableix l’article 4.8 del Decret, s’admet que formin part del personal de suport logístic persones menors d’edat, sempre que es compleixin els requisits següents: 

Perquè serveixen aquests cursos?

Aquests cursos son un bon incentiu, perquè, quan els participants tinguin l’edat, decideixin formar-se com a monitors de lleure. Cal contemplar la "utilitat" d'aquest curs com un element de formació ​i creixement personal ​amb els objectius que especifiquem i mai com una sortida professional. 

L'objectiu general dels cursos consisteix en que l'alumne acabi amb una visió àmplia i general del món del lleure i hagi conviscut amb els seus companys de curs amb la mateixa metodologia utilitzada en aquest món, havent practicat diverses tècniques educatives com jocs i tallers i sigui conscient que la dinamització a partir d'activitats de lleure només és possible si s'hi impliquen en l'organització i la gestió de les mateixes i que l’educació en el lleure encara es pot portar a terme des del voluntariat.

Qui imparteix aquests cursos?

Aquest cursos estan impartits per l'Escola l'Empordà, una entitat sense ànim de lucre amb seu Girona, escola oficial d’educadors i educadores en el lleure reconeguda amb el núm. 32 per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya (Resolució 5/11/98). Inscrita al Cens general de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1858.  (+ informació del professorat)

Quan es porten ha terme aquests cursos?

Els intensius de tres dies es porten a terme varis cops l'any 

Els cursos extensius "Campus d'Estiu" es porten a terme el més de juliol

Horaris i que s'ha de portar als cursos presencials

① Portar el primer dia:

Cal que us imprimiu una còpia del FULL DE DADES I AUTORITZACIONS DELS CURSOS PREMONITORS I CAMPUS JOVE D'ESTIU aquest document s'ha d'entregar omplert i signat pels pares el primer dia de curs juntament amb:

▢  Una fotografia de carnet

▢  Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social o mútua 

▢  Comprovant del primer pagament si s'ha fet per ingrés o transferència bancària

▢  Per fer el segon pagament

② Què més s'ha de portar:

IMPRIMIR DOCUMENT

③ Horaris d'arribada i de sortida a la casa de colònies

IMPRIMIR DOCUMENT

④ Advertiments

1) Cal tenir molt en compte que en els cursos de premonitors està prohibit portar: 

Aparells o altaveus per música 

Jocs electrònics 

Planxes pel cabell 

2) Es poden portar assecadors pel cabell però ❌ no es poden fer servir als lavabos, només es poden utilitzar a les habitacions

3) En cas que l’alumne porti el telèfon mòbil, l’organització no es fa responsable de la pèrdua o sostracció d‘aquest. Cal fer un ús responsable del telèfon mòbil i no es pot utilitzar durant les classes ni en les activitats organitzades. (En cas d'un ús inadequat, el director/a del curs podrà retirar el telèfon mòbil i retornar-lo el darrer dia de curs)  

4) També s’ha de tenir en compte que està totalment prohibit portar o consumir tabac, begudes alcohòliques, substàncies psicotròpiques o nocives per a la salut durant l’estada. 

5) En cas de mal comportament, l’Escola l’Empordà es reserva el dret d’expulsar l’alumne/a, havent el pare / mare / tutor o tutora de recollir l’alumne/a i fer-se càrrec de les despeses que es poguessin derivar d’aquest fet.

6) No és necessari portar diners. Els alumnes no sortiran de la casa de colònies. En cas que l’alumne porti diners, l’organització no es fa responsable de la pèrdua o sostracció d‘aquests.