Curs de primers auxilis

Curs bàsic de primers auxilis per activitats d'educació en el lleure

Curs de primers auxilis

Curs bàsic de primers auxilis per activitats d'educació en el lleure 

Equiparació

Aquest curs s'equipara a l'Atenció sanitària immediata 1r nivell, "programes d'atenció sanitària immediata" (Decret 225/1996, de 12 de juny

Denominació:

PRIMERS AUXILIS EN ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE (equiparable a l'Atenció Sanitària Immediata nivell I regulat pel Decret 225/96).

Modalitat: 

100% On-line

Hores: 

60 hores

Autor del curs

Jordi Iglesias Mateo 

Amb la col·laboració de: Salvi Ferrer Nadal, Bernat Iglesias Ferrer i Rubèn Fornós Casares

Condicions d'accés

No es requereix cap títol acadèmic per a la realització d’aquest curs , només cal ser major de 18 anys el primer dia de curs. No obstant per treballar de monitor/a es pot exigir el títol oficial de monitor/a o director/a d'activitats infantils i juvenils d'educació en el lleure de la Generalitat de Catalunya, que si no es disposa recomanem que l'obtingueu.

Competència general:

Amb aquest curs s'adquireixen les competències per exercir de Responsable de salut en les activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil. La figura del socorrista, en el món del lleure educatiu, en diem “responsable de salut”. Aquesta és una denominació que s’ajusta més a la realitat, ja que no és tracta d’una persona que només actua quan hi ha un accident, sinó que té també fa una acció preventiva i de control dels temes de salut en tots els àmbits, com ara portar el control de les fitxes de salut dels infants i adolescents.

Entorn professional

Àmbit professional: 

Sectors productius: 

Destinataris

Qualsevol persona que exerceixi com dirigent o responsable d'una activitat d'educació en el lleure (monitoratge, direcció, personal de suport), sigui en període escolar dins l'àmbit escolar o en activitats extraescolars, esplais, caus i casals d'hivern, o sigui en període de vacances en casals, colònies, campaments, etc.

Objectiu del curs

Competències que s'haurien d'assolir

Continguts del curs

Mòduls formatius

Titulació que s'obté

L'Administració de la Generalitat estableix, mitjançant el Decret 225/1996, de 12 de juny, que regula les bases de la formació no reglada en matèria d'atenció sanitària immediata, fixant els objectius docents que han d'assolir els diferents nivells de formació i als tres grups que va destinada aquesta formació. 

Els educadors en el lleure s'inclouen en el segon grup: "Grup d'atenció sanitària immediata: persones que es trobaran en situacions de risc sanitari i altres que la seva tasca és l'ajut a la comunitat en situació de perill o accident". Incloent als monitors d'activitats de lleure en els Programes d'atenció sanitària immediata, per als professionals o personal voluntari que, per raó de les seves tasques i les seves responsabilitats sobre altres col·lectius, necessiten tenir coneixements en primeres cures sanitàries. 

Concretament aquesta normativa disposa l'obligatorietat que els monitors d'activitats de lleure han de tenir el Nivell 1 dels "programes d'atenció sanitària immediata", adreçat a les persones que, pel fet de desenvolupar les seves activitats envers un col·lectiu determinat, poden trobar-se, eventualment, en situació d'haver de prestar una atenció sanitària immediata.​ També la mateixa normativa disposa que aquesta formació la poden impartir les escoles oficials d'educadors en el lleure.​

Finalitzat el curs els alumnes obtindran un carnet i diploma de l'Escola l'Empordà corresponent a 60 hores de formació, que acredita haver adquirit competències bàsiques equiparables al 1r nivell d’atenció sanitària immediata (coneixements bàsic adreçats a les persones que, pel fet de desenvolupar les seves activitats envers un col·lectiu determinat, poden trobar-se, eventualment, en situació d'haver de prestar una atenció sanitària immediata).

Aquest títol s'ha de renovar cada 5 anys (Atenent al que regula el Decret 225/96) La renovació es farà realitzant un test sobre els continguts del curs.

​Aquest és un títol propi (diploma i carnet) que emet una escola oficial d'educadors en el lleure. Aquest títol acredita l'aprofitament i la realització satisfactòria del curs, el que demostra que tindràs nous coneixements i habilitats que et permetran millorar en la pràctica de teva professió, o accedir a un lloc de treball millor. 

RENOVACIÓ DEL TÍTOL DE PRIMERS AUXÍLIS

Si us heu tret el títol a l'Escola l'Empordà s'ha de renovar cada 5 anys (Atenent al que regula el Decret 225/96) La renovació es farà només amb l'assistència a una de les sessions presencials de 8 hores que es convoca anualment.

La propera sessió presencial per poder renovar el títol tindrà lloc:

Properes sessions formatives per renovar el títol:

Sessió presencial del curs de primers auxilis

En el cas que hi vulguis assistir només has de:

1) Inscriure't omplint el següent formulari: 

2) Pagar 30€ el mateix dia de la sessió corresponents a:

Informació legal

És obligatori per llei que tots els monitors i directors d'activitats de lleure tinguin com a mínim el Nivell 1 dels "programes d'atenció sanitària immediata" Així ho estableix el 🌐 Decret 225/1996, de 12 de juny 

Segons preveu el 🌐 Decret 225/1996, de 12 de juny, davant d’una situació d’emergència amb risc vital, els estudis realitzats demostren que la primera atenció sanitària que es presta és un factor determinant del desenllaç del procés assistencial. Per això, és considera un objectiu prioritari el fet de tenir coneixements de primers auxilis, ja que per raó de les tasques que desenvolupen els monitors/es, és possible que algun cop hagin d'afrontar una situació d'emergència, fins que els professionals sanitaris se'n facin càrrec. Aquesta formació ha de tenir ha de garantir que el monitor/a tingui uns coneixements necessaris que els permetin, en la mesura del possible, millorar la situació o, si més no, evitar l'aparició de riscos afegits.

El 🌐 Decret 225/1996, de 12 de juny, estableix les bases de la formació no reglada en matèria d'atenció sanitària immediata i fixa els objectius docents que han d'assolir els diferents nivells de formació (els monitors/es s'inclouen en el segon grup): 

"Grup d'atenció sanitària immediata: persones que es trobaran en situacions de risc sanitari i altres que la seva tasca és l'ajut a la comunitat en situació de perill o accident". 

És a dir els monitors/es s'inclouen en els Programes d'atenció sanitària immediata, per als professionals o personal voluntari que, per raó de les seves tasques i les seves responsabilitats sobre altres col·lectius, necessiten tenir coneixements en primeres cures sanitàries.

Concretament aquesta normativa disposa que els monitors/es han de tenir: 

El curs que oferta l'Escola l'Empordà de Primers auxilis en activitats de lleure, s'equipara al Nivell 1 dels "programes d'atenció sanitària immediata".