El procés

  • Hem creat el nom i els estatuts de la cooperativa
  • Hem votat els departaments
  • Hem fet i hem votat els prototips
  • Hem fet la producció