Departaments

Els departaments que tenim son:

  • Presidents
  • Secretaries
  • Tresorers

(Aquests 3 son el consell rector)

  • Informàtics
  • Fotògrafs
  • Control de producció
  • Màrqueting i publicitat
  • Estudi de mercat
  • Control de qualitat