Ciutats i comunitats sostenibles


Amiran, Maxi, Emma Fornós, Izan, Natalia

Què fa la gent del món actual per reciclar?

Normalment utilitza la gent les 3R al seu dia a dia?

És important el medi ambient?

Hem de reciclar? Molt o poc?

Quants familiars vostres utilitzen cotxes?

Què podem fer per a parar la contaminació?

Aquestes són algunes de les preguntes que anem a respondre a continuació...