Introducció


El objectiu que volem aconseguir amb el reportatge és saber si hi ha igualtat de gènere en el nostre entorn.

Per a això el que hem fet és preguntar pel nostre col·legi tant a companys, professors i equip de direcció unes preguntes .