PODEM CONFIAR EN EL MENJAR DE L'ESCOLA?

És sa i sabros el menjar del nostre menjador?

Abril

Raúl

Julia

Carles

Melodi


  1. Nosaltres som cinc nens que hem anat per tota l ' escola preguntant als nens si els agrada el menja del menjador i si creuen que és sa .