La nostra escola

Accés als edificis de l'escola

Hi ha tres punts d'accés als diferents edificis de l'Escola, dos des del carrer Gavà (c/ Gavà 50 i c/ Gavà cantonada Almeria) i un des del carrer Almeria (c/ Almeria 57). Per motius de seguretat i organització restaran oberts segons el quadre següent:

Les portes s’obriran 5 minuts abans de les hores indicades

Per qüestions de seguretat, és molt important que les famílies i els alumnes d'Educació Infantil i Primària no feu servir l'accés del carrer Gavà 50 que és exclusiu per als alumnes de Secundària.

L’accés a la Secretaria de l’Escola és pel c/ Almeria, 57.

A partir de les 5 de la tarda, es fan activitats que durant la resta de l’horari escolar no es poden dur a terme, com les activitats extra lectives o bé el servei de neteja. Per raons de seguretat, les portes externes s’han de tancar.

És per tot això que els alumnes que no fan activitats extra lectives no poden romandre als patis.

Cal recordar que a partir de les 5 no hi ha personal que es pugui fer càrrec de les possibles incidències que es produeixin a l’escola.

La puntualitat és un factor molt important per al desenvolupament normal de les diferents activitats. Els alumnes que fan tard es perden, a nivell personal, una part d'aquestes activitats i, a més a més, distorsionen l'activitat que ja ha començat per a la resta dels companys. La puntualitat és la primera mostra de respecte per les activitats de l’Escola i les persones que les fan, professors i alumnes. Per això demanem la col·laboració de les famílies per aconseguir la puntualitat tant a les hores d’entrada dels alumnes com a les hores de sortida.

Sol·licitud d'administració de medicaments

Les normes oficials per a l’administració de medicaments a les escoles s’han fet progressivament més estrictes i restrictives, sens dubte amb l’objectiu de protegir els alumnes de qualsevol administració de medicaments inadequada i els mestres i monitors d’una responsabilitat que no els pertoca.

Segons ens fan saber els assessors legals de l’escola, són punts essencials de la normativa:

 1. Que el pare, mare o tutor legal de l’alumne per al qual es sol·licita l’administració d’un medicament s’identifiqui de manera inequívoca.
 2. Que aporti una recepta o informe del metge o metgessa on consti, també de manera inequívoca, el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre.
 3. Que el pare, mare o tutor legal aporti un escrit on demani i autoritzi els mestres o monitors a administrar a l’alumne la medicació prescrita
  • sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu
  • sempre que el tipus de medicament pugui ser administrat per personal sense una formació clínica específica (en cas contrari caldria posar-se en contacte amb el CAP més proper).
 4. Que la persona a qui es demana que administri el medicament accepti l’encàrrec.

La butlleta que es fa servir la podeu demanar a Secretaria sempre que us calgui.

Oportunament rebreu el full d’autorització per a l’administració d’antitèrmics a parvulari i primària.

Equip de professionals i contactes d'interès

Direcció General

Ana Mitjans amitjans@escola-proa.cat

Direcció Pedagògica

Josep M. Martorell jmmartorell@escola-proa.cat

Direcció Administrativa

Belén Hernández bhernandez@escola-proa.cat


Educació infantil

Coordinació: Rosa Cabré rcabre@escola-proa.cat

Tutores

P3A Cristina Martínez P3B Xènia Buján

P4A Núria Pi P4B Montse Alòs

P5A Míriam Baixas P5B Marta Xarles

Altres mestres: Neus Andrés, Rosa Cabré, Mireia Ferrés, Dolors Grífols, Montse Sardà i Ester Tobeña.

Personal de suport: Arola Claramunt.


Educació Primària

Coordinació: Anna Farrés afarres@escola-proa.cat

Suport a coordinació: Victòria Zamora vzamora@escola-proa.cat

Tutors/es

1A Rosa Farrés 1B Marta Conde

2A Núria Ferrer 2B Sandra Martínez

3A Victòria Zamora 3B Susana Giménez

4A Elisa Pujadas 4B Cristina Robles

5A Ma. Àngels Vallbé 5B Nova incorporació

6A Carles Pahisa 6B Bernat Jou

Altres mestres: Neus Andrés, Genís Barcons, Anna Farrés, Mireia Ferrés, Dolors Grífols, Alba Morros, Gemma Muntaner, Marta Navarro, Júlia Plasencia, Elisabet Riquelme, Maite Romero, Montse Sardà, Ester Tobeña.


Educació Secundària Obligatòria

Coordinació: Marta Díaz mdiaz@escola-proa.cat

Tutors/es

ESO1A Quim Mairal i Mercè Martín ESO1B Àngels Piracés i Núria Català

ESO2A Jordi Borràs i Xabier Gual ESO2B Mar Manrique i Mercè Fontelles

ESO3A Ana Carrión i Jordi Àlvarez ESO3B Carme Mateo i Anna Campos

ESO4A Àngels Figuerola i Joan J. López ESO4B Enric Mujal i Montse Silva


Batxillerat

Coordinació: Àngels Gómez agomez@escola-proa.cat

Tutors/es

Batx.1A Teresa Besora Batx.1B Laura Torró Batx.1C Alfons Moreno

Batx.2A Pepita Alonso Batx.2B Ricard Salcedo Batx.2C Rosa Ma. Murillo


Altres professors/es d’ESO i Batxillerat: Genís Barcons, Lluís Belmonte, Montserrat Colomer, Gemma Deusedas, Marta Díaz, Àngels Gómez, Telm Moreno, Eduard Niubó, Elisabet Riquelme, Begonya Samit i Xavier Vela.

Dinamitzadora de la mediateca: Ana Carrión

Coordinadora TAC: Elisabet Riquelme


Equip del Migdia Proa

Coordinació:

Coordinació Infantil: Montserrat Ramos mramos@escola-proa.cat

Coordinació Primària, ESO i Batx: Cristina Bosch cbosch@escola-proa.cat

Monitors: Arola Claramunt, Cristina Coca, Remei Vizcarro, Laura Parada, Mercè Soler, Trini Barnés, Sandra Torner, Marc Wyneken, Carme Urrea. (Altres monitors per concretar).

Cuineres: Manoli Báguena (cap de cuina), Marc Cardona, Carme Fernández, Isabel Morilla i Raquel Rodríguez.

Ajudants: Ma. Josefa Pérez, Sonia Riofrío


Equip d’Administració i Consergeria

Consergeria:

Recepció c/ Gavà Horari: 08:00 A 21:00 Ext. 401


Equip de Manteniment

Manteniment General: Carles Monje i David Mena manteniment@escola-proa.cat

Manteniment Informàtic: Joaquim Coca i Carles Núñez informatica@escola-proa.cat


Junta Directiva

apbsm@escola-proa.cat

La Junta Directiva es reuneix 2 dilluns cada mes. Els seus membres són:

 • President: Xavier Espasa
 • Vicepresident: Daniel López
 • Tresorer: Xavier Piró
 • Secretari: Josema Rubio
 • Vocals: Montse Bagan, Núria García, Manolo Macías, Neus Morist i Andreu Robusté.


Consell Escolar:

El Consell Escolar es reuneix els dimarts de cada final de mes. Els seus membres són:

 • President: Josep Maria Martorell.
 • En representació de la Titularitat: Núria García, Ana Mitjans i Andreu Robusté.
 • En representació del personal docent: Montse Alòs, Jordi Alvarez, Alfons Moreno, Marta Navarro i Cristina Robles.
 • En representació dels pares: Montse Bagan, Aitor Calvo, Maria Eugènia Cuttica, Sebas Idelsohn i Mari Rico.
 • En representació dels alumnes: Berta Junyent, Laia Marcos, Cristina Tortes i Víctor Ramírez.
 • En representació del personal no docent: Marc Cardona.
 • Directora administrativa: Belén Hernández


Mares i Pares Delegats

gpd@escola-proa.cat