Blog de Primària

Escola Labouré

Aquí podràs trobar algun dels moments viscuts durant el curs, així com un tast de les diverses activitats dutes a terme pels nostres alumnes.

La Prehistòria

Els Egipcis

Els Romans

Els Cavallers

Anys 20

Els Hippies