Portfolios MTH

El portafoli d’aprenentatge consisteix bàsicament en un recull d’evidències del que s’ha après durant un període de temps juntament amb reflexions i valoracions de la mateixa persona o persones autores del portafoli sobre com ha estat el procés d’aprenentatge.


Aquest trimestre a la matèria d'economia hem creat el nostre portafoli personal.

MARTA BILLOCH I LAVILA

VICTOR AYALA CASAS

JORDI MOLINA MELÓN

ARNAU PALAU

MARC FRAXEDAS MONTALS

PAULA PÉREZ PUJOL

MAR BARRIL

MARIONA SINDREU GINESTA

SARA NIEVAS

JORDI CALAFÍ

CARLES LARRIBA PÉREZ

HELENA BLANCO LOZANO