รายงานผลการประชุมทางไกล (Video Conference) ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

1. พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 38 วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ดูย้อนหลัง รายงานสรุป

2. พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 39 วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ดูย้อนหลัง รายงานสรุป

3. พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 40 วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 ดูย้อนหลัง รายงานสรุป

4. พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 41 วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 ดูย้อนหลัง รายงานสรุป

5. พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 42 วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ดูย้อนหลัง รายงานสรุป