แหล่งข้อมูลการจัดนิทรรศการ

ผังการจัดนิทรรศการ

***หมายเหตุ ช่องจัดเลขที่ 36- 40 อยู่ด้านนอกอาคาร เป็นเต๊นท์ขนาด 3ม. x 3ม.***

ติดต่อสอบถามการจัดนิทรรศการ

ผอ.บุรพบท สุขเนียม 0802654738

ผอ.พิศมัย ถิ่นน้อย 0852917520

ผอ.ปิยนันท์ ทั่งปราณี 0817632294

ผู้ประสานงานแต่ละเขตพื้นที่