RADIO SAFA343

Els alumnes de primària de la Comunitat de Mitjans participen en les capses d'aprenentatge on hi ha el projecte de "La Ràdio". Aquest és un projecte motivador que ens permet treballar molts objectius de l’expressió oral i escrita del nostre currículum.

Aquest projecte ens permet que els nens i nenes deixin de ser simples receptors/es d’informació per passar a ser creadors/es d’informació. Treballar el sentit de la responsabilitat, potenciant la cohesió social, el treball en equip i el treball cooperatiu. Alhora que aprenen a utilitzar un nou mitjà tecnològic, la ràdio, i la incorporen com una nova eina de comunicació per explicar les activitats i les notícies internes del l’escola, així com notícies locals i del món que els interessen i volen donar a conèixer a la resta de la nostra comunitat escolar.