Organització interna

L'organització interna i el dia a dia del funcionament del centre fan un ús molt sistematitzat de les tecnologies digitals per rendibilitzar els recursos humans i per fomentar la cooperació i la feina dels diferents equips. 

Alguns exemples: