STudie- och yrkesvägledning - IES Borås

IES borås

Att vara Studie och yrkesvägledare - SYV, på Internationella Engelska Skolan i Borås innebär bl.a. att vara ett stöd för eleverna när de ska göra sina val till gymnasiet men också framtida yrkesval. Detta gäller i första hand åk 9 men arbetet handlar också om att informera, förbereda och arbeta med alla årskurser på skolan.

Eleverna i åk 9 får information om de skolor och program som finns både genom besök från de olika gymnasieskolor som finns i Borås men de ges också möjlighet att besöka de skolor och program de är intresserade av. Eleverna ges också möjlighet till individuella samtal med sin Studie och yrkesvägledare om man önskar.

NYHET 2019

Nytt gymnasieprogram på Almåsgymnasiet. I höst startar Naturvetenskapsprogrammet på Almåsgymnasiet. Det beslutades av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i förra veckan. Förvaltningen har beslutat om inriktningen Naturvetenskap och samhälle och profilen Entreprenörskap. Under om- och nyvalsperioden 15 april – 15 maj går det att ansöka till programmet. Läs mer här >>>

Följ på instagram

* Nu finns vi även på Instagram: @IESBoråsSYV

Ansökan

* Från och med 2019 söker eleverna till Programmet på gymnasieskolorna i Sjuhärad och man får ÖNSKA inriktning. Fördelningen av inriktningarna görs sedan av skolan.

Undantag 1: Där inriktningen startar i år 1: Hantverksprogrammet, Industri-tekniskaprogrammet, Naturbruksprogrammet och Estetiska-programmet samt lärlingsutbildningar.

Undantag 2: Bäckängsgymnasiet. 3 önskemål i 1:a, 2:a och 3:dje hand. Då räknas det som ETT val. Tidigare var det TRE val.