ปริญญาโท

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 038-354580-3 ต่อ 662240 หรือ 090-3163790 ในเวลาราชการ

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาใน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 4 หลักสูตร

ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม – 6 ธันวาคม 2562

***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วันที่ 23 ธันวาคม 2562***

ภาคพิเศษ XE55 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ETM)
ภาคพิเศษ XE56 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (SEEM)
ภาคปกติ XE28 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EE-E)
ภาคปกติ XE29 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (ME-D)

ภาคปกติ 2 หลักสูตร

1. XE28 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EE-E)

2. XE29 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (ME-D)

*** สมัครออนไลน์ผ่าน website ของบัณฑิตวิทยาลัย มก. โดยต้องทำการกรอกใบสมัครออนไลน์ ที่ link https://www.grad.ku.ac.th/application/applicationf163/

  • ขั้นตอนในการสมัคร
      1. กรอกข้อมูลและพิมพ์ใบสมัคร
      2. ส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมชำระค่าสมัครสอบคัดเลือก
      3. ตรวจสอบรายชื่อและสถานะการสมัครสอบ

ขั้นตอนการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563


ขั้นตอนการรับสมัคร ภาคปกติ

ภาคพิเศษ 2 หลักสูตร

1. ภาคพิเศษ XE55 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ETM)

2. ภาคพิเศษ XE56 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (SEEM)


สอบถามเพิ่มเติม ทาง inbox เพจ ป.โท


*** หากจะมายื่นเอกสารการสมัครของภาคพิเศษ ขอให้ท่าน inbox ทางเพจ ป.โท เพื่อแจ้งนัดหมายวัน+เวลา ไว้ล่วงหน้าค่ะ เนื่องจากบางครั้ง admin มีประชุม/กิจกรรมคณะ จะได้ไม่พลาดการพบเจอกันค่ะ และไม่เสียเวลามารอค่ะ


ภาคพิเศษยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองและชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครได้ที่ห้องงานบัณฑิตศึกษา อาคาร 23 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

พิกัดอาคาร 23 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

https://goo.gl/maps/KWksVWcxXcpq45hG9