הורים יקרים,

אנו שמחים ונרגשים להזמינכם להירשם ליום חשיפה והרשמה לשנת הלימודים התשפ"ה.

בית הספר "דמוקרטי בעמק" פתוח לכל משפחה וילד הרוצים לבוא בשעריו מתוך בחירה בתפיסת העולם של החינוך הדמוקרטי ושל בית הספר "דמוקרטי בעמק" בפרט. חיבור לתפיסת העולם, הדרך החינוכית והשפה הבית ספרית הינו שער הכניסה לבית הספר.

בית ספר רואה חשיבות גדולה לפיתוח המודעות והלמידה את ייחודיותו של בית ספר בפני קהילת ההורים הנקלטים על מנת לאפשר להם את יכולת הבחירה האמתית והשלמה. מתוך כך תהליך קליטת התלמידים החדשים מותנה בשלבים המפורטים להלן באופן שלם ומבלי יכולת לחרוג מהם.

קליטת תלמיד מותנית במעבר השלבים השונים במלואם ובתנאי שיש מקום במרחב הרלוונטי. במידה ומספר המבקשים להירשם לבית הספר יעלה על מספר המקומות הקיימים תערך הגרלה.

מתוך ניסיון העבר אנו רואים בתהליך הרשום תהליך משמעותי של המשפחה. נוכחות שני בני הזוג בתהליך זה חיונית בהבנת התנהלות בית ספר ותפיסתה. אנו מודעים לאי הנוחות בשעות אלו ומזכירים כי נוכחות שני ההורים מחייבת, ללא נוכחות זו תהליך הרשמה לא יוכל להמשך.

משנת הלימודים התשע"ו בית הספר הפך להיות בית ספר רשמי בבעלות משה"ח והמועצה האזורית עמק יזרעאל. אי לכך תינתן קדימות לתושבי המועצה. כל מעבר לבית ספר מותנה (בנוסף לתהליך הקליטה שיפורט) באישור המועצה האזורית עמק יזרעאל. תושבי רשויות אחרות ידרשו להציג בפני המועצה האזורית עמק יזרעאל אישור העברה מהרשות שבה הם מתגוררים.

בשנת הלימודים התשפ"ה יפעלו בבית הספר כיתות א' עד יב'. 

ההרשמה לכיתה א' תפתח במלואה.

בשכבות ב'-ד' צפויים מקומות לתלמידים בודדים.

שכבות ה'-ו' מלאות ולא תתאפשר קליטת תלמידים חדשים.

בשכבות  ז'-ט' צפויים מקומות לתלמידים בודדים. יתכנו שכבות בהן לא תתאפשר קליטה כלל עקב תפוסה מלאה.

בשכבות י'-יב' אין קליטה. 

תהליך הקליטה מחולק לשני גילאים: קליטת ילדי שכבות א' - ד' וקליטת ילדי התיכון (ז'-ט'), שימו לב שאתם קוראים את התהליך הנכון לגיל אליו אתם מתכוונים.


תהליך הרישום והקליטה לילדי כיתות א'-ד' הסתיים.

(כיתות ה'-ו' מלאות ולכן אין קליטת ילדים חדשים לכיתות אלו)

1. רישום בטופס המקוון- מילוי טופס רישום באתר למפגש החשיפה והשארת פרטים אישיים. 

2. מפגש חשיפה - הגעה למפגש חשיפה בבית הספר שיתקיים ביום שישי  26.1.24 בין השעות 9:00-11:00

               נוכחות שני ההורים היא חובה, כמו גם הישארותכם עד סוף מפגש הלמידה.

               ילדים העולים לכיתות ה'-ו' מוזמנים להגיע.

מי שלא ישתתף במפגש החשיפה לא יוכל להמשיך בתהליך הקליטה! ההרשמה נסגרת מיד עם תום מפגשי החשיפה.

3. יום סיור - רישום והגעה לבית הספר ליום סיור ולמידה- טופס רישום ליום הסיור

               לאחר השתתפותכם במפגש החשיפה ייערך יום סיור בבית הספר. 

    קיימים 2 מועדים לימי הסיור. ניתן לבחור באחד המועדים:

    יום רביעי  31.1.24 בין השעות 8:45-11:00 או יום ראשון 4.2.24 בין השעות 8:45-11:00

    נוכחות שני ההורים והילדים העולים לכיתות ה'-ו' הינה חובה כמו גם הישארותם עד סוף יום הלמידה.

    טופס הרשמה ליום הסיור 

מי שלא יגיע ליום הסיור לא יוכל להמשיך בתהליך הקליטה! האפשרות לרישום נסגרת מיד עם תום יום הסיור האחרון.

4. ערכת הרשמה- ליום הסיור יש להגיע עם ערכת הרשמה הכוללת טפסים ושאלונים מלאים בכתב יד ברור וקריא. את הטפסים ניתן יהיה להוריד מאתר          בית הספר בלשונית "קליטה וטפסים- טפסי הרשמה.

הערכה כוללת :טופס פרטים אישים, טופס וויתור סודיות של השרות הפסיכולוגי, טופס וויתור סודיות של בית הספר, הצהרת הורים, שאלון פתוח להורים והצהרת הורה יחיד/הורים פרודים (במידת הצורך).

לילדים העולים לכיתות ב'-ו' יש לצרף תעודה מבית הספר ושאלון של המורה. 

כמו כן יש לצרף אבחונים (במידה ויש), ומסמכים רלוונטיים נוספים.

ללא מסירת ערכה מלאה לא נוכל להמשיך את תהליך הקליטה של המשפחה. תאריך אחרון להבאת ערכה הינו ה- 4.2.24

5. הגרלה - במידת הצורך תערך הגרלה, מועד ההגרלה יקבע בהתאם לכמות הנרשמים. הודעה תשלח לנרשמים שהשלימו את הליך ההרשמה במלואו.

6. שיחות אישיות - ביום שישי ה- 16.2.24 בשעות הבוקר יתקיימו בבית הספר שיחות אישיות עם ההורים והילדים שעלו בהגרלה

    שעת השיחה תתואם עם המשפחות שימשיכו את תהליך הקליטה לאחר הסיור והשלמת מילוי טפסים, שאלונים ושליחת אבחונים.

7. ביקור הילדים החדשים בבית הספר - תאריך יעודכן בהמשך.


משפחות מתעניינות המתגוררות בחו"ל בזמן הליך הקליטה ומשפחות שהיו בכל התהליך בשנה שעברה מתבקשות ליצור קשר עם מזכירות בית הספר במייל: school@emekschool.org  או בטלפון: 077-4200712


בית ספר שומר לעצמו את הזכות לשנות את הליך ההרשמה לפי צרכים מערכתיים ומנהלתיים.


תהליך הרישום והקליטה לילדי כיתות ז'-ט

1. רישום בטופס המקוון- מילוי טופס רישום באתר למפגש החשיפה והשארת פרטים אישיים. 

2. מפגש חשיפה - הגעה למפגש חשיפה בבית הספר שיתקיים ביום שישי  8.3.24 בין השעות 9:00-11:30

               נוכחות שני ההורים היא חובה, כמו גם הישארותכם עד סוף מפגש הלמידה.

               הילדים מוזמנים להגיע.

מי שלא ישתתף במפגש החשיפה לא יוכל להמשיך בתהליך הקליטה! ההרשמה נסגרת מיד עם תום מפגשי החשיפה.

3. יום סיור - רישום והגעה לבית הספר ליום סיור ולמידה- טופס רישום ליום הסיור

               לאחר השתתפותכם במפגש החשיפה ייערך יום סיור בבית הספר. 

    יום הסיור יתקיים ביום שלישי 19.3.24 בין השעות 8:45-11:00

    נוכחות שני ההורים והילדים הינה חובה כמו גם הישארותם עד סוף יום הלמידה. ליום הסיור יש להגיע עם ערכת הרשמה מלאה 

מי שלא יגיע ליום הסיור לא יוכל להמשיך בתהליך הקליטה! האפשרות לרישום נסגרת מיד עם תום יום הסיור האחרון.

ערכת הרשמה- ליום הסיור יש להגיע עם ערכת הרשמה הכוללת טפסים ושאלונים מלאים בכתב יד ברור וקריא. את הטפסים ניתן יהיה להוריד מאתר          בית הספר בלשונית "קליטה וטפסים- טפסי הרשמה.

הערכה כוללת :טופס פרטים אישים, טופס וויתור סודיות של השרות הפסיכולוגי, טופס וויתור סודיות של בית הספר, הצהרת הורים, שאלון פתוח להורים, שאלון למורה והצהרת הורה יחיד/הורים פרודים (במידת הצורך).

כמו כן יש לצרף תעודה, אבחונים (במידה ויש), ומסמכים רלוונטיים נוספים.

ללא מסירת ערכה מלאה לא נוכל להמשיך את תהליך הקליטה של המשפחה. תאריך אחרון להבאת ערכה הינו ה- 20.3.24

4. הגרלה - במידת הצורך תערך הגרלה, מועד ההגרלה יקבע בהתאם לכמות הנרשמים. הודעה תשלח לנרשמים שהשלימו את הליך ההרשמה במלואו.

5. שיחות אישיות - ביום שישי ה- 5.4.24 בשעות הבוקר יתקיימו בבית הספר שיחות אישיות עם ההורים והילדים שעלו בהגרלה.

    שעת השיחה תתואם עם המשפחות שימשיכו את תהליך הקליטה לאחר הסיור והשלמת מילוי טפסים, שאלונים ושליחת אבחונים.

6. ביקור הילדים החדשים בבית הספר - תאריך יעודכן בהמשך.


משפחות מתעניינות המתגוררות בחו"ל בזמן הליך הקליטה ומשפחות שהיו בכל התהליך בשנה שעברה מתבקשות ליצור קשר עם מזכירות בית הספר במייל: school@emekschool.org  או בטלפון: 077-4200712


בית ספר שומר לעצמו את הזכות לשנות את הליך ההרשמה לפי צרכים מערכתיים ומנהלתיים.


קליטה כללי