בית הספר הדמוקרטי בעמק יזרעאל

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ה לכיתות א-ו הסתיימה.

ההרשמה לכיתות ז'-ט' נפתחה. 

כל הפרטים בקליטה וטפסים. 

לימים שקטים