Årsmøtet 2023, Elevorganisasjonen i Vestland

Trenger du Fraværsdokumentasjon for Årsmøtet? Send en mail til vestland@elev.no.

Madelen Kloster

Fylkesleiar

450 76 810‬

epost


KVA ER ÅRSMØTET?

Årsmøtet er vårt høyeste organ, og her bestemmer vi kven vi er, kva vi meinar og kva vi skal jobbe med. Også veljas fylkesstyret som skal jobbe med det årsmøtet har bestemt.


Dette bestemmer vi, elevane i Vestland. Og vi ynskje deg og din skole velkommen til Årsmøtet 2023, 14.-16. april.


Sammen skaper vi verdens beste skule!

Dagsorden

Her er den nye dogsorden

Nye Fylkeslaget i Elevorganisasjonen i Vestland:

Fylkesstyret 2023-2024:

Leiar: Birk Alexander Wathne Monsen

Nestleiar: Elisabeth Førde

Nestleiar: Joakim Nilsen

Økonomisk ansvarleg: Amalie Alvær

Fag- og yrkesopplæringsansvarleg: Sondre Bale

Medieansvarleg: Dina Bratteteig

Fylkesstyremedlem: Bernardo Sizifredo De Sousa

Fylkesstyremedlem: Sasha Awino Atieno

Fylkesstyremedlem: Ida Sandven Kjesbu

Fylkesstyremedlem: Oversende til neste elevforsamling

Fylkesstyremedlem: Oversende til neste elevforsamling

DK-rep Hordaland: Ada Kant

DK-rep Sogn og Fjordane: Lukket


DK-Leiare 2023:

DK-leder Sogn og Fjordane: Henrik Oksholen

DK-leder Hordaland: Alexandra Schonhowd Sørensen


Valgkomiteen 2023-2024:

Fyrste plass som valkomitémedlem: Linnea Fjeldstad Oen

Resterende plasser er oversendt til neste elevforsamling. 

Saksdokumentar

Forslagsskjemar

Frist: Ingen frist

Informasjon om valet

Siste vi skal gjøre på årsmøtet er å avholde val av nytt fylkesstyre, DK-leiarar og valkommitee. 

Meir info om valet

Diktboksen

Har du noe (eller kanskje noen??) på hjertet? Del det med diktboksen!
Diktboksen

Elevorganisasjonen i Vestland | elev.no/vestland

Halla