Klubbens værdigrundlag

EBK forventer, at bestyrelsen

- fordeler opgaver, der sikrer EBK's daglige drift

- sikrer samarbejde med og mellem spillere, trænere, ledere og forældre

- sørger for at trænere, ledere og spillere får relevante tilbud om uddannelse inden for basket

- sørger for at EBK er repræsenteret i de organisationer, klubben er medlem af

- viser økonomisk ansvarlighed

EBK forventer, at forældre og medlemmer

- efter lyst og evne påtager sig opgaver til gavn for klubben

- medvirker til klubbens udvikling

- viser interesse for klubbens arrangementer

- viser ansvar over for andre medlemmer, lokaler og materialer