årshjul

Tidspunkt

Januar

Februar

Marts

April

April/maj v/ sæson slut

Maj

Ultimo maj v/sæson slut

Juni

Juni

Ultimo juni – primo august

15. juni

Juli

Juli / August

August

Start August

September

Oktober

November

Opgave

Turneringsoversigt udarbejdes og udsendes til trænere + bestyrelse

Oversigt over Dommere+ dommerbord udarbejdes og udsendes til dommere, dommerbord, trænere og bestyrelse

Bestyrelsesmøde

Ansvarlig

Turneringsleder

Dommeransvarlig

Formand

Kasserer

Formand

Formand

Formand

Kulturel forvaltning, Egedal

Gl. bestyrelse

Formand

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Info fra trænere til bestyrelsen

Sekretær

Formand

Bestyrelsen

Trænere

Turneringsleder

Turneringsleder

Bestyrelse

Kasserer

Oplæg fra trænere til bestyrelse og turneringsleder

Formand

Bestyrelsen

Formular udarbejdes af kasserer og udsendes til trænere med løbende retur til kasserer

Trænere

Trænere

Turneringsleder

Formand

Turneringsleder

Formand

Bestyrelsen / Turneringsleder

Formand

Trænere

 • Træningslokaler (standard skema)+hjemmekamps bane i Hampelandshallen

Indkaldelse til generalforsamling

Udsendelse af girokort( ½ årlig)

Deadline for ansøgninger til prioriteringslisten ØIV

Ansøgning om tilskud for det kommende år på baggrund af forrige års antal medlemmer

Generalforsamling.Valg af ny best. + kort bestyrelsesmøde

Reservere Hampelandshallen til enkeltarrangementer næste sæson

Reservere festlokaler til afslutningsfest – det følgende år!!!!

Ansøgning om træningslokaler tid og hal med ændringer– og eventuelt rekvirere skema for at se efter ”huller”

Velkommen til de nye/farvel og tak til de gamle bestyrelses-medlemmer arrangement + Bestyrelsesmøde

M.h.t. næste sæsons trænere og turneringsleder

Bestyrelsesmøde

Indkøb af pokaler

Afslutningfest

Trænere forsøger at danne sig et indtryk af hvem som vil træne/spille næste sæson

Bestyrelsesgennemgang af hjemmeside inden ny sæson.

Bestyrelsesmøde

 • Kontingent fastsættelse
 • Nedsættelse af udvalg
 • Stævnedeltagelser
 • Status op mod Budget
 • Sommertræning
 • Nye medlemmer ?
 • Plakater vedr. træningstider

Trænere + formand udarbejder træningstider og checker med haltider og alle trænere

Status over materialer

Evt. sommertræning

Skema for hal tider til KBBF

Tilmelde seniorer + evt. Mesterrække

Forberedelse til Ølstykke Høstfest

Udsendelse af girokort( ½ årlig)

Tilmelding turnering

Opstart/Trænermøde

 • Intro og status
 • Retningslinier for trænerne
 • Trænernes/bestyrelsens ønsker/ krav /ambitions niveau
 • Ønsker til turneringstilmelding
 • Materiale ønsker
 • Info om problemer i Hampelandshallen

Bestyrelsesmøde:

 • Planlægning og arbejdsfordeling af aktiviteter for næste sæson
 • Status hold/trænere
 • Kurser
 • Opdatering sæsonkalender og ansvarsfordeling

Ajourførte holdlister til kasserer + protokol til opfølgning(tilskud +kontingent)

Træningsstart

Trænermøde

 • Status hold-ønsker til best. vedr. nye spillere (opslag på skoler, aktiviteter etc.)
 • Dommerkursus: Tilmelde Juniorspillere over 15 år til dommerkursus samt øvrige spillere over 15 år som ikke har dommerkursus
 • Ønsker om træningskursus
 • Ønske om deltagelse på stævner etc.

Turneringsoversigt + dommere + dommerbord

Forældreinfo på træningsaften

 • Klubinfo
 • Holdlederfunktionen samt assistance til klubben
 • Ønsker til forældre og medlemmer

Tilbagemelding til kommunen vedr. hvilke søndage vi ikke har brug for hjemmebane

Tilbagemelding til kommunerne vedr. hvilke lokaler vi ikke har brug for

Turneringsstart

Dommerbords kursus

Bestyrelsesmøde med plan for Nytårs halløjsa

Ajourførte holdlister til kasserer