Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Post date: Mar 30, 2016 8:04:52 PM

Se vedhæftet fil.

Hej alle medlemmer af EBK

Så er det indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

I dag er der kun 3 bestyrelsesmedlemmer og vi mangler 2-4 medlemmer mere. Hvis disse ikke kan findes er vi tvunget til se på nedlæggelse af klubben.

Sted: Hampelandhallen

Dato: 14. april

Tid: 18:40

Foreløbig agenda:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg til bestyrelsen - Vi mangler bestyrelsesmedlemmer!

- Formand: XXX

- Næstformand: XXX

- Bestyrelsesmedlem: XXX

- Bestyrelsesmedlem: XXX

- Suppleant: XXX

- Kasserer: XXX

- Bestyrelsesmedlem: XXX

- Suppleant: XXX

4. Hvis der ikke kommer nye bestyrelsesmedlemmer, igangsættes nedlæggelse af Egedal Basket Klub.

5. Vedtægtsændring

    • Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.
    • Ændring af paragraf 3.1. Navnet Ølstykke Idrætsunion – ændres til E.I.F


E-mail: formand@egedalbasketklub.dk


Vel mødt til alle

Bestyrelsen